top of page

HANDELSBETINGELSER

Ved Hvad Du Siger Ja Til
Generelle oplysninger

 

Horsens Selvforsvar Klub
CVR: 33086601
Strandkærvej 87a, 1. sal
8700 Horsens
mail: hsk@blackbelt.dk
mobil: 93 93 23 83

Betaling

 

Horsens Selvforsvar Klub modtager alle gængse Visa + Mastercard kreditkort, herunder Visa, Visa/Dankort, Mastercard, Eurocard. Horsens Selvforsvar Klub afholder selv gebyret for handel med kreditkort.

Alle kontingentsbetalinger er abonnementskøb. Det hold og den periode man vælger vil fortsætte indtil opsigelsesbetingelserne er opfyldt. Se abonnementsvilkår.

Bemærk: Ved brug af et indmeldelsestilbud, binder man sig til seks måneders kontingent.

Brugsbetingelser

 

For at få lov til at træne i Horsens Selvforsvar Klub er det en betingelse at man som klubmedlem, er meldt ind i klubbens verdensforbund. Bliver man ikke tilmeldt verdensforbundet indenfor tre dage efter ens indmeldelse i foreningen, eller er man i restance vil der være træningsforbud.

Ens medlemskab i klubben er betinget af, at man overholder medlemsbetingelserne og frasigelseserklæringen, som man skriver under på ved indmeldelsen. Tilmelder man sig, et abonnement som bruger af klubbens fitnesscenter, uden at være klubmedlem, er man indforstået med at have accepteret de samme betingelser. Klubben, dens leverandører og repræsentanter har altid førsteret til klubbens lokaler. Medfører en aktivitet afholdt af klubben, dens leverandører eller repræsentanter at man ikke kan benytte sig af ens medlemskab er der ingen kompensation for dette.

Selvom klubben som udgangspunkt holder åbent året rundt, på nær ved juleferien, kan der forekomme enkelte lukningsdage og i perioder ændrede træningsdage og tidspunkter. I sådanne tilfælde er der ingen refusion af kontingent. Vælger man at holde fri fra træningen, uanset årsag, er det ikke muligt at få refusion af kontingent eller at få kontingentet udskudt.

Har man tilkøbt sig adgang til klubbens lokaler, uden for klubbens normale åbningstider - f.eks ved et pårørendes 24/7 fitnessmedlemskab, og man lukker andre personer ind i klubbens lokaler, risikere man at miste ens adgang uden kompensation.

Fortrydelsesret

 

Når man melder sig ind som medlem af Horsens Selvforsvar Klub, modtager man en skriftlig 100% tilfredshedsgaranti, som dækker fra ens første træningsgang og 5 uger frem. Tilfredshedsgarantien dækker 100% af den kontingent man har betalt. Eventuelle gebyrer og tillægskøb (som skabsnøgle m.fl.) refunderes ikke. Ønsker man at gøre brug af ens tilfredshedsgaranti, skal man blot opfylde de betingelser angivet på garantien. Efter udløbet af ens tilfredshedsgaranti er det ikke længere muligt at få refunderet ens kontingent, hvad enten man stopper selv eller bliver bortvist af klubben. Vær opmærksom på, at der ikke udstedes et tilfredshedsgaranti ved benyttelse af et indmeldelsestilbud.

Der er ingen fortrydelsesret på andet end klubmedlemskabskontingent.

Persondatapolitik

 

For at du kan blive medlem af Horsens Selvforsvar Klub, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, tlf. nr., CPR nummer, e-mailadresse og et gyldigt kreditkort.

Ved tilmelding af personer under 18 år, har vi også behov for navn, adresse, CPR nummeret og mobilnummeret af mindst én af vedkommendes værge.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne løbende opkræve dit kontingent og overholde de betingelser stillet os, som forening, af Horsens Kommune.

Personoplysningerne registreres hos Horsens Selvforsvar Klub og opbevares i mindst fem år efter ens sidste kontingentsperiode udløber.

Den dataansvarlige er Horsens Selvforsvar Klub.

Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand, med mindre det er nødvendigt for at fuldføre vores forpligtigelse overfor dig. Da Horsens Kommune kan forlange en liste af vores medlemmer, samt deres tilhørende oplysninger, kan disse, efter forlangende udleveres til kommunen, dog aldrig med ens kreditkortoplysninger.

Som registreret hos Horsens Selvforsvar Klub, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: hsk@blackbelt.dk.

Klageadgang

 

Hvis du vil klage over din tilmelding til Horsens Selvforsvar Klub, skal du rette henvendelse til klubbens bestyrelse ved det årlige generalforsamling. Hvis det ikke lykkedes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfra er opfyldt.

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 14. august 2019.

bottom of page