top of page

VORES HOLDNINGER

For At Kunne Forbedre Dig, Skal Du Kende Dig Selv
HVORFOR VI GØR, SOM VI GØR

I Horsens Selvforsvar Klub ønsker vi konstant at forbedre os selv og støtte vores medlemmer til det samme.

En Sortbælte Skole

Horsens Selvforsvar Klub tilbyder målrettet undervisning i den allerbedst martial (kamp/krigslignende) stilart: Kaizen Bu Ryu. Træningen er ledt, og undervist af kyndige instruktører, der igennem mange år har gennemgået målrettet træning for at forbedre deres kampkunst evner. Alle klubbens instruktører er selvfølgelig indforstået med klubbens mål og ideologier.

 

Horsens Selvforsvar Klub er en sortbælteskole. Det vil sige at et af klubbens største mål er, at hjælpe vores elever nå til sortbælteniveau. At fortjene sortbæltet - en belønning som repræsenterer ens slid og hårde arbejde, er egentlig ikke det der er vigtigst. På trods af hvor dejligt det er at modtage ens sortbælte og vide at man har fortjent at bære det higede symbol på fortrinlighed, er det i realiteten måden hvorpå man opnår ens sortbælte, der er vigtigst. Derfor gennemgår samtlige instruktører i Horsens Selvforsvar Klub, foruden deres personlige træning, jævn undervisning og vejledning i at undervise klubbens elever, i de øvelser de skal lære, og hvordan de kan støtte eleverne i at opnå alle de mål de sætter sig for, på den mest professionelle måde mulig.

 

At fortjene dit sortbælte bør være et personligt mål du har, hvis du ønsker at være medlem af Horsens Selvforsvar Klub. Ikke fordi det at få dit sortbælte er klubbens vigtigste mål, men fordi alt det du vil lære ved at fortjene dit sortbælte vil hjælpe dig til at kunne opnå ethvert mål du sætter dig i livet.

Nye Sortbælter

Det mål, som samtlige vores medlemmer arbejder hen imod, er at fortjene deres sortbælte. Ved at gøre dette, opnår de utrolige mange færdigheder, som vil støtte dem hele livet igennem!

Vi gør alt det vi kan for at give det enkelte medlem den bedste læringsoplevelse muligt. Vi stræber efter at opmuntre og vejlede vores deltagere, frem for at ydmyge og banke dem ned. Utallige undersøgelser viser at ’Positive Reinforcement’, det at vejlede og rette igennem understøttelse af det man gøre korrekt, frem for det man gøre forkert, er fremtidens valg af undervisningsmetoder. Horsens Selvforsvar Klub underviser konstant ud fra dette princip i form af ros, ret, ros imens vi bruger vigtige elementer fra mange andre undervisningsteorier, især NLP for at sikre at deltagerne får mest ud af deres træning. Derudover anvendes mange psykologiske og pædagogiske redskaber for at støtte elevernes indlæring. Vi stræber efter at sikre hver elev modtager personlig anerkendelse hver gang de er til stede, hvilket med tiden hjælper med at udvide deres selvværd. Såfremt du yder hvad du kan og ikke blot opgiver, vil vi gøre alt det vi kan for at hjælpe dig komme videre.

Undervisningsmetoder

Ninja Undervisning

Der er 4 måder, som folk kan lære på. Klubbens instruktører træner flittigt for at kunne undervise i dem allesammen!

Når du bliver medlem af Horsens Selvforsvar Klub, bliver du medlem af vores familie! For at få en familie til fungere sammen, skal man respektere, stole på, støtte og være accepterende af hinanden. Vi respekterer hver person der kommer til vores klub. De kommer nemlig for at forbedre sig på hver deres måder. Det at man gør noget ved sit liv er meget beundringsværdigt og bør altid respekteres. Det at stole på nogen kræver tillid. Vi lover derfor at undervise hver af vores elever på en professionel, venlig og inspirerende måde, i et pædagogisk, sikker og trygt miljø. Samtidigt forventer vi at vores elever gør deres bedste og er høflige og accepterende overfor alle hver gang de er til stede og at de kommer regelmæssigt til træningen.

En Stor Familie

stickmen bowing

Det er vigtigt at man lærer at respektere hinanden, så man kan have det godt sammen.

Accepter Fejl

I det at alle kommer til træning for at lære, skal vi altid være støttende og opfordrende overfor hinanden. Hvis der er nogen der har brug for ekstra hjælp, får de det. Det at blive bedre er en rejse der ikke sker på én dag, det kræver tid og erfaringer.  Erfaringer er blot et andet udtryk for de fejl vi laver igennem livet. Hvis vi forventer at blive bedre, skal vi derfor forvente at lave fejl. Siden vi alle forsøger at blive bedre, skal det forventes at der laves mange fejl, vi skal derfor også være accepterende af de fejl andre laver.  

Vores instruktører anser sig selv nogenlunde som storbrødre og storsøstre overfor vores medlemmer. De opfør sig ikke narcissistiske, dominerende eller lede, men er derimod parat til at hjælpe eleverne igennem det målrettet pensum som ligger foran dem samt de svære stunder de eventuelt oplever i livet. Vores instruktører vil ikke lave arbejdet for dig, men de er klar til at vise dig måder at lave det mere effektivt.

Parat Til At Hjælpe

Teaching an armlock

Som instruktør, skal man vide hvornår man skal give svaret og hvornår man skal hjælpe eleven til selv at finde det.

"Hvor var denne type instruktør da jeg var barn? 
Jeg er så glad for at få lov til at træne et sted, hvor 
instruktørerne faktisk ønsker at støtte mig!"

~ Bjørn Rasmussen

At Klare Livets Udfordringer

Igennem vores målrettede undervisning skal du få større og større udfordringer og mere ansvar. Med hver succesrige oplevelse, vil du opdage at du hele tiden bliver dygtigere. Du vil selv mærke hvordan dine bevægelser bliver mere koordineret og anstrengelsesløse, imens du bliver hurtigere og stærkere. Du og andre vil kunne se en æstetisk forbedring i din holdning og fysisk udseende. Dit selvtillidsniveau vil vokse med hver mestret øvelse du færdiggør imens du samtidigt bliver mere selvdisciplineret, som vil kunne ses der hjemme, på skolen og/eller på arbejdspladsen. Du vil forøge din koncentrationsevne, nedsætte dit stressniveau og lære at sætte og opnå mål, alt sammen gør dig mere i stand til at klare alle af livets udfordringer.

At være i stand til at klare livets udfordringer har dog en pris. Intet er gratis. Alt i vores verden er bygget af modsætninger. Med mørket, forstår vi lyset. På grund af varmen, ved vi hvad kulden er. Igennem ondskab kan vi forstå venlighed. Uden modgang forstår vi ikke fremgang. For at opnå de tidligere nævnte kvaliteter, kræver det noget af dig, der skal nemlig altid være ligevægt i ligningen. For at få noget, må man give noget: Det kræver hårdt arbejde. Det kræver sved. Det kræver at du træner selv på de dage du hellere vil blive hjemme. Det kræver at du gør dit bedste. Det kræver engagement.

Der Skal Være Ligevægt

Ligevægt

Forpligtelsen

Commitment to excellence badge

Viljen til at blive ved med at arbejde hen mod sit mål, uanset hvor besværlig rejsen måtte blive.

Vi forstår at der vil være svære stunder, hvor du vil have besværligheder med nye teknikker, hvor det vil være svært at samarbejde med nogle, hvor familien lægger pres på dig eller hvor skolearbejdet er ved at være for meget. Vi forstår at når man bliver stillet med stor udfordring og stort ansvar, at nogle hellere vil opgive, end at kæmpe sig igennem til målet. Vi ved også at det ikke bliver lettere for dig ved at du opgiver. Vi ved at alt det man får ud af træningen, får man kun hvis man bliver ved. Vi kan ikke hjælpe dig med at komme til træning – det er dit ansvar, men vi garanterer at når du er i Horsens Selvforsvar Klub, at vi vil gøre alt for at hjælpe dig. Vi er her for at hjælpe dig til at opnå alle dine mål ved at blive til en af de få, en af de engagerede, en af eliten – en sortbælte. For at gøre det, kræver det at du forpligtiger dig til at deltage så meget som muligt og helst mindst to gange om ugen.

Enestående Egenskaber

Når du påtager dig det ansvar det kræver for at træne i Horsens Selvforsvar Klub, vil du, under din rejse til sortbælte, begynde at tilegne dig mange enestående og velansete egenskaber. Nogle nøglebegreber er: disciplin, engagement, fitness, ekstremt effektivt selvforsvarsevner, koordination, tålmodighed, respekt, stolthed – både over dine anstrengelser og over dine faglige evner, fokus, selvtillid, fleksibilitet, at være en leder, at sætte og opnå mål, at være udadvendt, at have medlidenhed, at have forståelse for andres situationer, førstehjælpsevner, udholdenhed, ydmyghed, og mange andre eftertragtede egenskaber. De er alle sammen med til at hjælpe dig til at blive til hvad som helst du ønsker dig. 

For at Horsens Selvforsvar Klub kan hjælp dig blive til det bedste du kan blive, skal du huske at vi er en sortbælteskole. Det skal forstås at vi, som enhver skole, forventer at præsenter verdenen med dimittender. Man starter ikke på Gymnasiet for kun at læse i et år. Man sætter sig målet af at blive Student.

 

Det samme gælder for Horsens Selvforsvar Klub; man kan komme og træne i et år eller to, få nogle dejlige færdigheder med i rygsækken, og stoppe sin træning på grund af modgang eller at man er ligeglad, ellers kan man blive ved, dimittere, og få alle de fordele som følger med det at opnå sortbælte. Vi ser frem til at hjælpe dig på vejen!

At Dimittere

Hopping graduated girl

Det er vigtigt for os, at du når dit mål af at være sortbælte - ikke fordi det at være sortbælte er det vigtigste, men på grund af alt det du lærer på rejsen til dets opnåelse!

Instruktør Familie
Undervisningsmetoder
bottom of page