top of page

ABONNEMENTSVILKÅR

Hvordan Dit Medlemskabsbetaling Foregår
Indmeldelse

Når man melder sig ind som medlem af Horsens Selvforsvar Klub, tillægges der et indmeldelsesgebyr (ift. vedtægter) på nuværende 200-300 kroner. Gebyret opkræves kun ved indmeldelse og bliver derfor ikke opkrævet med ens fremtidige abonnementsopkrævninger. NB: det er kun klubmedlemskab, der tillægges et indmeldelsesgebyr og ikke andre abonnementstyper.

 

Opkrævningstidspunkt

Alle abonnementer opkræves fra den dag de tilmeldes. Ens abonnement(er) fortsætter automatisk og betalingen vil blive trukket for den samme abonnementsperiode, ved udgangen af ens nuværende periode. 

Bemærk: Ved brug af et indmeldelsestilbud, binder man sig til seks måneders kontingent.

Brugsbetingelser

Vedrørende klubmedlemskaber - Man er pålagt at følge de opstillede og angivet regler, som til enhver tid er gældende i Horsens Selvforsvar Klub. Overtrædelse af reglerne kan medfører bortvisning uden refundering af ens medlemskab.

Vedrørende 24/7 adgang til klubben / fitnesscenteret - Har man fået udstedt 24/7 adgang til klubben eller fitnesscenteret, er denne adgang udelukkende givet til den registrerede bruger. Adgang til klubben (som kun kan fås som klubmedlem) berettiger brugeren adgang til og brug af udstyret i både fitnesscenteret og dojo'en (træningssalen), samt omklædnings- og badefaciliteterne. Adgang til fitnesscenteret berettiger brugeren udelukkende adgang til og brug af udstyret i fitnesscenteret, samt omklædnings- og badefaciliteterne men slet ikke dojo'en (træningssalen). Det er brugerens ansvar at sørge for at lokalerne behandles ordentligt og efterlades forsvarligt utilgængeligt for uvedkommende personer (det vil sige dørene er låst, vinduerne er lukket, elektronisk udstyr er slukket osv). Overtrædelse af reglerne kan medfører bortvisning uden refundering af ens medlemskab.

 

Ændring i ens abonnement

Har du et abonnement med variabel tilmeldingsperiode og ønsker du at ændre perioden til en længere periode, skal du blot skrive til hsk@blackbelt.dk senest 15 dage inden din næste opkrævning, hvor du beder om at få den ændret til den periode du ønsker. Ændringer anmodet om med mindre end 15 dage før ens næste opkrævning falder til betaling, pålægges et administrationsgebyr på 250 kroner. Ønsker man at ændre til en kortere periode gælder de samme frister, som ved opsigelse. Skal ens klubmedlemskabsabonnement ændres grundet man rykker fra et hold til et andet - f.eks: en der træner på børnehold skal træne på voksenhold pga. alder - sker dette pr. automatik.

 

Opsigelse / udmeldelse

Ønsker man at opsige en abonnement (for kontingentsabonnementer betyder det en udmeldelse), skal dette skriftlig meddeles Horsens Selvforsvar Klub på hsk@blackbelt.dk med mindst to måneders varsel (altså løbende måned plus to måneder). Har Horsens Selvforsvar Klub modtaget ens skriftlig udmeldelse med mindst to måneders varsel, vil ens abonnement stoppe ved den naturlige udgang af den opsagte abonnement.

Meddeler man, at man vil opsige en kvartalsbaseret eller halvtårligt kontingentsabonnement med mindre end to måneders varsel, vil man opkræves for den manglende varslingsperiode, i hele måneder, tillagt et administrationsgebyr på 250 kroner. Har man opsagt et månedsbetalt kontingentsabonnement opkræves der kun for den manglende varslingsperiode. Opsiger man en forbundsabonnement uden tilstrækkelig varsling, bliver hele ens kommende opkrævning trukket i sin helhed.

Alle abonnementer fortsætter indtil de, hver for sig, skriftligt bliver opsagt ift. disse ovenstående betingelser.

Opsigelsesperioden er bestemt af klubbens vedtægter, som er ved den årlige generalforsamling bestemt af klubbens bestyrelses- og deltagende klubmedlemmer.

 

Ajourført den 14. august 2017

opsigelse
bottom of page