top of page

AT BYGGE SELVVÆRD

Træning i Horsens Selvforsvar Klub
VORES PRIMÆRE MÅL
Man achieving goal

Høj selvværd gør det muligt at overkom enhver forhindring du måtte opleve,

det er derfor det primære mål ved undervisningen i Horsens Selvforsvar Klub!

En Professionel Skole

Når du vil lære MEGET mere end blot at sparke og slå, skal du træne Martial Arts (kampkunst) hos en målrettet, professionel skole, som Horsens Selvforsvar Klub. Selvom det er en selvfølge at Martial Arts - ikke Martial Sport (kampsport) – drejer sig om krigslignende teknikker, er det ikke udelukkende hvordan man kan skade en anden person som man lærer i den professionelle skole. Træningen drejer sig nemlig også om personlig udvikling. Personlig udvikling er noget instruktørerne i Horsens Selvforsvar Klub går meget op i, ikke fordi de føler et behov for at opdrage på deres elever, men fordi at når man udvikler sig som en person, begynder mange døre at åbne sig for eleven.

Det overordnet mål ved at udvikle sig som en person er at bygge, forøge og derefter vedligeholde ens selvværd. Selvværd er, ifølge Politikens Dansk Ordbog: en ”tilfredshed med at være den man er, og med det man gør.” Denne forklaring er måske lidt misvisende idet at det ikke tager højde for, hvordan ens omverden er og påvirker en. Selvværd drejer sig nemlig om ikke at lade sig påvirke af andres synspunkter om en selv, ens tanker eller handlinger. En med stor selvværd er i stand til at acceptere at andre mennesker deler og eller er total uenige i ens meninger. En der har stort selvværd forstår at det at vinde er bestemt ikke alt, men at det at yde sit personlig bedste er – uanset resultatet.

Selvværd

Breaking board

Tro på dig selv og opnå alt!

Igennem regelmæssig træning i Horsens Selvforsvar Klub, bliver man udfordret til at overgå ens egne grænser for hvad man mener man er i stand til at gøre – både fysisk og psykisk. Idet at man er støttet i ens beslutninger og hjulpet til at opnå de mål man har sat sig for, vokser elevens selvværd. Frem for at forklejne elevens kunnen roses dens anstrengelser og dermed understøttes dens selvværd, i den professionelle skole, som er en udadvendt manifestation af hvad eleven direkte tænker om sig selv og dens kunnen. Med andre ord, jo mere eleven opnår, i sine egne øjne, fremgang, forbedring og succes og bliver anerkendt for det, des jo mere vokser dens selvværd.

At Overgå Ens Grænser

Elev mærker smerte

Smerte er en sindstilstand

Du vil blive udfordret - Du vil opnå succes!

Effektive teknikker, der udfordrer dine grænser

Anerkendelse

Igennem mange pædagogiske redskaber, gør klubbens instruktører sig umage ved at finde den bedste måde at støtte hver enkelt elev på. Fælles for samtlige elever er anerkendelsen af deres anstrengelser. Mange elever mærker fremgang på fysiske måder, ved at blive mere koordineret, hurtigere, smidigere, komme i bedre form, bliver bedre til at holde balancen og så videre. Der er også mange der oplever succes, ved at forbedre sig psykisk, som at stole mere på sig selv, koncentrere sig, forbedre ens selvdisciplin, føler sig en del af et større fællesskab, en forbedret evne til at fokusere, påtage sig et ansvar og udvikle sig som en leder. Alle disse fordele, samt mange flere, er med til at bygge elevens selvværd, især når eleven lærer hvordan den enkelte fordel kan bruges i dens hverdag.

Elev mærker smerte

"Godt gået" når langt

Nemmere At Forsvare Sig

At udvikle sig som en person, i den professionelle Martial Arts skole, er en nem måde at forsvare sig på. Det forøgede selvværd man får fra regelmæssig træning kan nemlig ses ude på gaderne. Når man har et stort selvværd, går man nemlig med en rask gang, hoved holdt højt og en opmærksomhed rundt omkring sig, som ikke mindst er afvisende for den potentielle overfaldsmand. En anden måde et stort selvværd er med til, at beskytte en, er ved forskellige konfrontationer. Når nogen forsøger at pådutte en deres mening, er den der har en stor selvværdsfølelse i stand til at gå væk fra den potentiel farlige situation, frem for at komme op og slås over forskelligheder i meninger. Og lad os ikke glemme hvordan de fysiske evner i selvforsvar, eleven har lært, også er med til at eleven ikke har et behov for at komme op og slås, blot for at vise at den har ret. Det at vide at man kan forsvare sig er nok for den med stor selvværd, hvorimod den med et lavt selvværd ofte vil føle sig presset til at bevise hvor dygtig den er, for ikke at 'tabe ansigt'. Ved at træne Kaizen Bu Ryu i Horsens Selvforsvar Klub, Europas mest professionelle skole, bygger du dit selvværd og gør dig i stand til at beskytte dig når du er ude på gaden.

Alle kan lære hvad er nødvendig for at kunne forsvare sig!

Anerkendelse
Forsvar
bottom of page