top of page

MEDLEMSBETINGELSER

Og Frasigelseserklæring

Jeg bekræfter hermed, at alle oplysninger på min indmeldelseblanket er korrekte, og er indforstået med at falske oplysninger kan medføre at jeg bortvises.

 

Jeg forstår og accepterer, at der er risiko for skader ved at dyrke selvforsvar. Jeg holder hverken trænerne, klubben, dens medlemmer eller dens repræsentanter eller leverandører ansvarlige for skader, som jeg måtte pådrage mig.

 

Jeg er indforstået med, at de regler der er opstillet i klubbens vedtægter, og de regler der er opslået med hensyn til opførsel i klubben, skal overholdes.

 

Jeg accepterer, at hvis jeg bliver bortvist, holder af egen vilje eller hvis klubben opløses, er der ingen refundering af kontingentet. Jeg vil betale kontingentet til tiden. I tilfælde hvor kontingentet ikke er rettidigt indbetalt, er jeg opmærksom på, at et gebyr vil blive opkrævet, og træningsforbud finder sted indtil hele beløbet er indbetalt.

Jeg bekræfter at jeg er stoffri, og accepterer at misbrug af stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning.

 

Jeg forstå at det er et krav at være medlem af klubbens verdensforbund og at min betaling til forbundet skal ske indenfor tre dage af min tilmelding til klubben. Manglende betaling af forbundsgebyret vil medføre træningsforbud.

 

Jeg forstår at jeg skal, fra senest én måned efter indmeldelse, bruge en anerkendt træningsdragt, og at mangel på én kan medføre træningsforbud.

 

Jeg forstår at klubben ofte tager billeder/videooptagelser og giver samtykke til at klubben til enhver tid må bruge dette materiale, i dens egen interesse. Jeg giver endvidere samtlige rettigheder til førnævnte materiale, til Horsens Selvforsvar Klub og forstår at Horsens Selvforsvar Klub har ret til at videregive førnævnte materiale i dens interesse.

 

Jeg forstår og giver tilladelse til, at jeg blive tilmeldt Horsens Selvforsvar Klubs mailingliste (jeg kan til enhver tid afmelde mig via linket i bunden af samtlige emails).

 

Jeg forpligtiger mig ved opsigelse af mit medlemskab, at give løbende måned plus to måneders skriftlig varsel til hsk@blackbelt.dk. Jeg forstår at jeg er ansvarlig for at betale mit kontingent indtil udgangen af min opsigelsesperiode.

 

Jeg er indforstået med og enig om klubbens Handelsbetingelser.

bottom of page