top of page

AT KLARE BØLLEN

Vigtige Træningsprincipper
SÅ DU KAN BRUGE HVAD DU LÆRER

Som elev i Horsens Selvforsvar Klub, arbejder man med fire Japanske hovedprincipper eller overordnede koncepter, som sådan, for at få mest ud af ens træning i Kaizen Bu Ryu. Det siges at man først er i stand til at bruge hvad man har lært på træningsgulvet (som det er beregnet til), når man har integreret de fire principper i ens liv. De støtter nemlig eleven i at være i stand til at tage imod undervisningen, bearbejde den og derefter anvende den selv. De fire principper kaldes for Shin.

De 4 Shin på væggen i Horsens Selvforsvar Klub

Ved at bruge de 4 'Shin' får man meget mere ud af ens træning!

SHOSHIN

Begynderens' sind. Konceptet om Shoshin, er at man tager imod undervisningen, som om man var en total nybegynder og slet ikke kender til materialet. For de flestes vedkommende er dette ret enkelt i starten, da de færreste har kendskab til at praktisere Martial Arts (Kampkunst), før de begynder i klubben. Når mennesker begynder at stifte bekendtskab til forskellige emner, og bliver mere erfaren, er der en risiko for, at de bliver mindre modtagelige for ny information, da de tror de er eksperter, når de blot i virkelighed er begyndt at forstå overfladen, da de bliver mere og mere tilpas med materialet. I Zen siger man "I begynderens' sind er der mange muligheder, i ekspertens' sind er der få."

Et ønske om at lære

Evnen til at

lægge mærke til

Gør hvad du

ved skal gøres

Urokkelig sind. Konceptet om Fudoshin, er at man har en urokkelig ro (en mangel af angst) og er total besluttet i sin sag. Det er at være modig uden at være hensynsløs, at være grundet i sin stabilitet både fysisk og psykisk. At være som et piletræ; at have stærke rødder, der går dybt nede i jorden og grene der giver blød, eftergivende, modstand til vinden, der blæser igennem dem. Med andre ord, at turde gør det, der skal gøres. At stå fast, når man ved at det man gør, er retfærdigt og at bevæge sig for at kunne gøre det, at være bevægelige og ubevægelige samtidigt.

FUDOSHIN

Træn således at det 
bliver til ens natur

ZANSHIN

Tilbageblivende sind. Konceptet om Zanshin, er at man er total opmærksom – afslappet og hele tiden. Det drejer sig selvfølgelig om at ligge mærke til ens omgivelser, de steder man er, de folk der er tilstedet, de genstande der er i nærheden og så videre. Det drejer sig dog også om ens handlinger, altså de ting man gør og hvordan man udfører dem. Det vil sige at man starter, udfører og fuldfører ens handling (evt. teknik) med komplet fokus for at gøre den så fuldendt, som muligt. Det er at være 100 % i nuet med det man gør, 100 % integreret; krop, sind og sjæl. Vedrørende træningen; er det at være forberedt på at lave en øvelse, man fokuserer på hvad man skal til, frem for alle de små og store distraktioner i ens liv; at udfører øvelsen så korrekt, som man kan ved at anvende de vejledninger ens instruktør har undervist i; og at bibeholde ens opmærksomhed på øvelsen indtil den er total færdig.

MUSHIN

Tom sind. Konceptet om Mushin, er at man er i stand til at handle, uden at skulle tænke over hvad man skal gøre. Når ens sind ikke er optaget af tanker eller følelser, er det i stand til at være åben overfor alt, og derfor lade ens ubevidsthed handle korrekt for en. Man kan først opnå Mushin, når ens sind er fri fra vrede, angst og ego. Der er en mangel på forstyrrende tanker og bedømmelse, hvilket gør at vedkommende er i stand til at handle og reagere til en modstander uden tøven. På denne måde kan man handle, ikke som man tænker man skal, men som man har lært eller intuitivt føler man skal. Dette tager normalt mange års træning i Martial Arts (dog kan det i få tilfælde også opnås igennem andre former for træning, som Zen), for at kunne mestre. Man kan sammenligne det med en dam; et tomt sind er som en stille dam, hvilket er i stand til klart at reflektere månen og træerne. Ligesom bølger i dammen vil forvrænge virkelighedsbilledet, vil de tanker vi holder i sindet forstyrre vores sandfærdige opfattelse af virkelighed.

bottom of page