top of page

DEN SORTBÆLTE ATTITUDE

Sådan Opfører (Fremtidige) Sortbælter Sig

En Sortbælte Attitude er noget instruktørerne i Horsens Selvforsvar Klub arbejder på, at indstille i alle deres elever. Det er nemlig en attitude, hvormed man har en kanon 'outlook' på livet, et positiv syn på sin omverden og sine medmennesker og hvor man prøver at leve på en fornuftig og sund måde.

SORTBÆLTE PRINCIPPER

 

Nogle af de Sortbælte Principper, der bliver brugt i Horsens Selvforsvar Klub, er: Høflighed, Respekt, Disciplin, Ærlighed, Fokus og Udholdenhed. De er den mørtel, som er med til at holde de mursten af en Sortbælte Attitude sammen. 

Det der er så sejt med en Sortbælte Attitude, er at den også kan bruges uden for klubben som f.eks. på skolen, i ens privatliv og på arbejdsmarkedet. På den måde er den mørtel og de mursten man får fra træning i Horsens Selvforsvar Klub, med til at bygge bygningerne af vores liv. I det følgende vil jeg fortælle om, hvordan principperne kan anvendes på skolen.

bricks and mortar

Den Sortbælte Attitude er til mennesker, som mørtel er til mursten!

HØFLIGHED

 

Elever og lærere bør altid være høflige overfor hinanden. Høflighed fra elevens side indebærer at tale pænt til læreren og ikke at vende ryggen til, når de snakker til dig. Det kan være svært for eleven at være høflig over for læreren, hvis læren ikke lige gør som man vil, men det er jo læreren, der skal lære dig at læse og skrive, og hvis man skal bruge for meget tid på at diskutere eller skændes med læreren, går det jo fra undervisningen.

RESPEKT

respect lettering

 

Der er forskellige måder at vise respekt på. Man skal kunne dem alle sammen, hvis man vil være respektfuld. Respekt kan opdeles i tre lige vigtige dele:

Respekt for andre er jo det, de fleste tænker på, når de hører ordet respekt. Det går ud på en ubetinget anerkendelse som man føler eller viser mod andre. Det vil sige at selvom nogen er af en anden race, religion, klogere eller dummere, ser bedre eller dårligere ud, end en selv, skal man ikke behandle dem anderledes, men bare prøve at være accepterende i stedet for at bedømme dem.

Respekt for ting betyder at man ikke lige smadrer ens egen eller en andens ejendom bare fordi man har lyst. Man passer på ens egen og andres ejendomme, så den kan holde i lang tid.

Respekt for sig selv er uden tvivl den vigtigste form for respekt. Uden respekt for sig selv, kan man umuligt sætte sig ind i en andens sko og føle (empati) hvordan man bør behandle dem. Skolen er et oplagt sted at ytre og udøve respekt.

DISCIPLIN

 

Disciplin er evnen til at styre sig selv, selv når man ikke ønsker at gøre det. De fleste kender selvfølgelig reglerne på skolen, men det er langt fra de fleste der overholder dem. En disciplineret elev overholder skolens regler, hører efter hvad læreren siger, laver sine lektier til den aftalte tid (her tænkes fra forældrenes side) og rydder op efter sig.

Rules icon

Gør det der skal gøres, selvom du ikke nødvendig-vis ønsker at gøre det.

ÆRLIGHED

 

Et gammelt ordsprog siger: ”Med ærlighed kommer man længst,” og det er jo helt rigtigt, for hvis man først roder sig ud i løgne, kan det være svært at holde styr på løgnene, så man til sidst kommer til at virke utroværdig, og folk vil tage afstand fra én. Det går ikke at lade være med at lave lektier og så bare sige: ”Jeg vidste ikke, vi havde det for” for senere hen i livet, kan man komme i store vanskeligheder. Ærlighed er også at sige sandheden. Hvis man ikke har fået lavet sine lektier, sig det så, i stedet for at prøve at skjule det.

FOKUS

 

At samle al ens opmærksomhed på en givet opgave er fokus. Koncentration er en vigtig form for fokus. Det kan godt være svært at fokusere på, hvad læreren siger, hvis der er et par venner, der sidder bagved en og snakker. Selvom det er svært, kan man godt følge med, når man er i stand til at koncentrere sig på opgaven foran sig. Koncentrer dig om det, du er i gang med og vis læreren at du fokuserer på at blive dygtigere.

Focus Bullseye

UDHOLDENHED

 

Udholdenhed kan bruges både i gymnastik og andre sportsgrene men også i andre fag omme i skolen. I sport er udholdenhed fysisk. I andre fag, kan det være noget som at gøre de ting færdige, man er i gang med, f.eks. en stil eller en svær matematikopgave. Det kan virke uoverskueligt, men når man ved, at man skal have det lavet til en bestemt tid, må man bare blive ved.

TRÆNES HELE TIDEN

 

Sortbælte Principperne trænes hele tiden i Horsens Selvforsvar Klub og er gode byggeklodser og godt at anvende i skolen, for det giver en god start på ens måde at omgås mange forskellige mennesker. Det gælder både i skolen og senere i livet, når man skal videreuddanne sig eller starte på et nyt arbejde.

DET DESTRUKTIVE

 

Der er dog noget, som er meget destruktiv til de bygninger vi bygger med vores Sortbælte Attitude. Det er at mobbe. Mobning er et af de store problem i mange skoler og er nok det mest nedbrydende til et ellers stærkt fundament.

bomb drawing

MOBNING

 

Mobning kommer ind under flere af ovenstående punkter som mangel på høflighed, respekt og ærlighed overfor ens medmennesker. Accepter andre for deres forskellighed og lad være med at tale ondt om dem eller at grine af dem bag deres ryg. Jeg vil citere et vers fra et nummer fra en af Anna Davids cd’er:

”Hvis du mobber og du tror du’ sej
spø’r du mig så er svaret nej
Hvis du mobber ja så er du fej
glem det - stop det - læg det - drop det
du sku’ ta’ og stille dig op foran spejlet
så ved du straks at du har fejlet
mobning ødelægger dig og mig
ja, så glem det – stop det – læg det – drop det”

Vil du være med til at bygge livets flotte bygninger med en fremragende Sortbælte Attitude, står døren til Horsens Selvforsvar Klub altid åben.

bottom of page